Konkurs: Najpiękniejszy balkon i zieleniec SM „Bródno” w 2024 r.

Regulamin konkursu

Najpiękniejszy balkon i zieleniec SM „Bródno” w 2024 r.”

 1. Celem konkursu jest:
 • podniesienie estetyki balkonów architektury mieszkalnej;
 • wyrabianie u mieszkańców nawyku dbałości o otoczenie, w którym żyjemy;
 • inspirowanie mieszkańców Spółdzielni „Bródno”  do współtworzenia miłej atmosfery poprzez upiększanie balkonów; 
 • wzbogacanie i uatrakcyjnianie zasobów Spółdzielni.
 1. Uczestników do udziału w konkursie zgłaszają Administracje Osiedli na kartach zgłoszenia.
 1. Wytypowany do konkursu uczestnik musi wyrazić zgodę na udział w konkursie przez złożenie własnoręcznego podpisu na karcie zgłoszenia.
 1. Zgłoszenia powinny być wypełnione przez administracje i podpisane przez uczestników do 21.06.2024 r.
 1. Oceny zgłoszonych balkonów lub zieleńców dokona specjalnie powołana komisja konkursowa w lipcu 2024 roku.
 1. Komisja dokona jednej oceny zgłoszonych balkonów i zieleńców (ogródków).
 1. Maksymalna ilość punktów jaką można uzyskać z oceny:
  1. dla balkonu – 35,
  2. dla zieleńca – 45.
 1. Komisja będzie brać pod uwagę następujące kategorie:
  1. ogólne wrażenie estetyczne,
  2. koncepcję zagospodarowania,
  3. kolorystykę, różnorodność, dobór kwiatów i roślin,
  4. dodatkowe elementy ozdobne (oświetlenie, markizy),
  5. kompozycję krzewów, kwiatów i roślin ( dotyczy zieleńców).
 1. Termin uroczystości podsumowania konkursu podany zostanie uczestnikom na zaproszeniu.