Plastyka

Zajęcia plastyczne pobudzają wyobraźnię. Ponadto kształtują wrażliwość, poczucie estetyki i harmonii, pomagają w rozwoju zdolności manualnych, powodują, że człowiek staje się bardziej otwarty na otaczający go świat. Pomagaja w wyrażaniu indywidualnych odczuć i emocji, dzięki czemu plastycy stają się bardziej komunikatywni i pogłębiają swoje relacje z innymi ludźmi.

Na zajęciach uczestnicy poznają wiele technik plastycznych, takich jak rysunek , malarstwo, ceramika, papieroplastyka i rzeźba.

W naszym klubie prowadzimy zajęcia dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.


Sezon 2022 – 2023

Zapisy na zajęcia w Klubie Lira, tel. 22 675 15 55

Cennik wszystkich zajęć plastycznych

a) zajęcia dla Członków SM „Bródno”:

  • zajęcia dorośli i dzieci od lat 8 1,5/ h – 80,00 zł brutto miesięcznie,
  • zajęcia dzieci 5-7 lat 0,45 min. 45,00 zł brutto miesięcznie,

b) zajęcia dla osób niebędących Członkami SM „Bródno”:

  • dorośli i dzieci od lat 8 – 1,5/h – 130,00 zł brutto miesięcznie,
  • dzieci 5-7 lat 0,45 min. 80,00 zł brutto miesięcznie,

c) warsztaty szkół – 20,00 zł brutto/osoba