Rozpoczęliśmy I turnus akcji „Lato w mieście 2023”

W Obszarach Kultury Spółdzielni rozpoczęliśmy I turnus akcji „Lato w mieście 2023” dla dzieci Członków SM Bródno.  Frekwencja jest duża i cały czas zapewniamy naszym podopiecznym różne atrakcje czy spotkania. Dzięki uprzejmości Pana Jerzego Żarneckiego – Radnego Dzielnicy Targówek /Klub Radnych Mieszkańcy Bródna, Targówka, Zacisza/ mogliśmy we wtorek 4. lipca zwiedzić Urząd Dzielnicy nie tylko z zewnątrz, ale od zaplecza. Pan Jerzy oprowadził dzieci po kilku gabinetach władz  naszej dzielnicy – m.in. odwiedziliśmy i rozmawialiśmy z Panią Burmistrz Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy Małgorzatą Kwiatkowską oraz dwoje Wiceburmistrzów Dzielnicy Panią Dorotę Kozielską i Pana Jacka Duczmana.  Uczestnicy akcji Lato mogli zobaczyć panoramę Bródna z okien najwyższego piętra budynku Urzędu, wejść do Sali Konferencyjnej oraz do Urzędu Stanu Cywilnego. Wszędzie spotykaliśmy się z sympatią i wyrozumiałością. Dzieci były zachwycone, że mogły tak wiele dowiedzieć się o pracy i  zakresie działalności tej instytucji.  W następnych turnusach akcji także mamy zaplanowane podobne wycieczki. Ogromnie dziękujemy Panu Jerzemu Żarneckiemu oraz wszystkim Pracownikom i Władzom Urzędu Dzielnicy Targówek.