Cennik Obszarów Kultury SM „Bródno” 2023

Wynajem sal dla instruktorów zewnętrznych

Klub „Junona”
– sala główna – 86 m2 – od 45 m2 do 99 m2 – 40,00 zł/h brutto
– sala taneczna – 54 m2 – od 45 m2 do 99 m2 – 40,00 zł/h brutto
Przy wynajmie obu sal na jedną imprezę obowiązują stawki godzinowe:
dla Członka Spółdzielni – 65,00 zł/h brutto;
dla osób niebędących Członkami SM „Bródno” – 90,00 zł/h brutto
– sale mniejsze – 16 m2 – od 10 m2 do 23 m2 – 30,00 zł/h brutto

Spółdzielczy Dom Kultury „Jowisz”
– sala duża – 130 m2 – od 121 m2 do 140 m2 – 50,00 zł/h brutto
– sala tarasowa – 120 m2 – od 100 m2 do 120 m2 – 45,00 zł/h brutto
Przy wynajmie obu sal na jedną imprezę obowiązuje 1,5 stawki godzinowej:
dla Członków Spółdzielni – 75,00 zł/h brutto
dla osób niebędących Członkami SM ”Bródno”- 100,00 zł/h brutto
– sala konferencyjna – 50 m2 – od 25 m2 do 99 m2 – 40,00 zł/h brutto
– sala błękitna – 45 m2 – od 45 m2 do 99 m2 – 40,00 zł/brutto
– sala językowa – 24 m2 – od 24 m2 do 44 m2 – 35,00 zł/h brutto
– sale mniejsze – od 10 m2– 23 m2 – 30,00 zł/h brutto

Spółdzielczy Dom Kultury „Lira”
– sala teatralna – 140 m2 – od 121 m2 do 140 m2 – 50,00 zł/h brutto
– sala dolna – 120 m2 – od 100 m2 do 120 m2 – 45,00 zł/h brutto
– sala galeriowa – 66 m2 – od 45 m2 do 99 m2 – 40,00 zł/h brutto
– sale mniejsze – od 10 m2 do 23 m2 – 30,00 zł/h brutto

Wynajem sal

zebrania, pokazy, prelekcje – 105,00 zł/h brutto

Wynajem sal na imprezy rodzinne w klubach

– członek SM „Bródno” – 60,00 zł/h brutto,
– dla osób niebędących Członkami SM „Bródno” – 75,00 zł/h brutto,
– dyżur pracownika – 40,00 zł/h brutto,
– wynajem zaplecza kuchennego do 5 h – 100,00 zł brutto,
– wynajem zaplecza kuchennego powyżej 5 h – 200,00 zł brutto,
– sprzątanie po imprezie – 200,00 zł brutto,
– zastawa stołowa – 7,00 zł/os. brutto,
– kaucja w wysokości 500,00 zł brutto – na poczet ewentualnych zniszczeń.


Zajęcia wewnętrzne

Stawki cenowe zajęć prowadzonych przez instruktorów wewnętrznych
z podziałem na grupy wiekowe:

 1. zajęcia dla Członków SM „Bródno” (np. plastyka, modelarnia i inne):
  – zajęcia dorośli i dzieci od lat 8 – 1,5/ h – 80,00 zł brutto miesięcznie,
  – zajęcia dzieci 5-7 lat 0,45 min. 45,00 zł brutto miesięcznie,
 2. zajęcia dla osób niebędących Członkami SM „Bródno”:
  – dorośli i dzieci od lat 8 – 1,5/h – 130,00 zł brutto miesięcznie,
  – dzieci 5-7 lat 0,45 min. 80,00 zł brutto miesięcznie,
 3. warsztaty szkół – 20,00 zł brutto/osoba
 4. tenis stołowy – dzieci do lat 18 i seniorzy – Członków Spółdzielni – 2/h – bezpłatnie
  – Członek Spółdzielni powyżej 18 roku życia – 15,00 zł brutto/h/os.
  – dla osób niebędących Członkami SM „Bródno” powyżej 18 lat
  – 20,00 zł brutto/h/os.
 5. sekcja brydżowa (spotkania 2 razy w tygodniu):
  – senior – Członek SM ”Bródno” powyżej 60 roku życia – bezpłatnie
  – dla osób niebędącymi Członkami SM „Bródno” – 15,00 zł brutto miesięcznie.
 6. sekcja szachowa (spotkania 1 raz w tygodniu):
  – Członek SM ”Bródno” – 70,00 zł brutto miesięcznie,
  – dla osób niebędącymi Członkami SM „Bródno” – 110,00 zł brutto miesięcznie.
 7. wieczorki taneczne (dzień powszedni):
  – cena biletu dla Członków SM „Bródno” – 10,00 zł brutto,
  – dla osób niebędących Członkami SM „Bródno” – 20,00 zł brutto,
 8. wieczorki taneczne (weekend):
  – cena biletu dla Członków SM „Bródno” – 20,00 zł brutto,
  – dla osób niebędących Członkami Spółdzielni – 25,00 zł brutto,
 9. zabawy okolicznościowe (np. Andrzejki, karnawał do 24:00) – 40,00 zł brutto,
 10. zajęcia dla Seniorów powyżej 60 roku życia Członków SM „Bródno np. rękodzieło, malarstwo, ceramika, chór i inne – bezpłatne.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno”