Andrzejki Koła Nr 4

Dnia 29.11.2019 r.  Zarząd Koła Emerytów Nr 4 zorganizował dla swoich członków ” Wieczorek Andrzejkowy”. Wśród zaproszonych osób znaleźli się przedstawiciele władz Zarządu Oddziału Targówek PZER i I, oraz radny Dzielnicy Targówek  Pan Witold Harasim.
Specjalnie dla zaproszonych seniorów przygotowane zostały  kabaretowe występy Zespołu “Pod Czwórką”.
Podczas tego czarownego wieczoru dyskotekę poprowadził  DJ Krzysztof. Były wróżby i czary, aż żal było kończyć  zabawę.