J. angielski

JĘZYK ANGIELSKI „LINGUA” Klasy 1-8 Klasy młodsze – nauka przez zabawę, z wykorzystaniem technologii informatycznych. Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty.  Zajęcia: dwa razy w tygodniu po 45...