Jubileusz 15-lecia Koła Emerytów Nr 4

20.04.2018 z okazji Jubileuszu 15- lecia Koła nr 4 zorganizowano w Klubie „Junona” uroczyste spotkanie dla członków i zaproszonych gości.

„Szybko upływa życie emerytów jak wszystko pędzi w nowoczesnym świecie a dziś obchodzimy już 15-lecie”.

Przewodniczący Koła Pan Wacław Garbacz tymi słowami powitał wszystkich zebranych na uroczystości. A szczególnie znamienitych gości, jak założyciela Koła nr 4 Pana Remigiusza Sikorę, Przewodniczącego Zarządu Oddziału Rejonowego Warszawa Targówek Pana Witolda Harasima oraz wiceprzewodniczącego Pana Mieczysława Zakrzewskiego i radnych Dzielnicy Panią Bożenę Winter i Pana Krzysztofa Miszewskiego.
Przywitano serdecznie Dyrekcję Osiedla „Toruńska” Pana Lecha Jarosa oraz przedstawicieli Rady Nadzorczej SM Bródno i Rady Osiedla „Toruńska” – Panie: Alinę Marton, Halinę Łomżę i Krystynę Badurkę. W szczególny sposób Przewodniczący podziękował Dyrekcji Radzie Osiedla „Toruńska”. To właśnie dzięki tym osobom, zaangażowanym w ludzkie sprawy, została zorganizowana ta wspaniała uroczystość. Po powitaniu w wielkim skrócie przedstawiono historię Koła nr 4, które powstało 5. marca 2003 roku w rejonie Osiedla „Toruńska” z siedzibą w Klubie Seniora „Relaks” przy ul. Toruńskiej 54. Trudno zliczyć, ile w ciągu 15 lat istnienia Koła było zorganizowanych imprez artystycznych, spotkań, wycieczek oraz innych atrakcji. Przewodniczący Wacław Garbacz podziękował obecnemu składowi Zarządu Koła za trud i wiele włożonej pracy na rzecz wszystkich członków. Następnie przemawiał Pan Witold Harasim – Przewodniczący Zarządu Oddziału złożył na ręce Pana Wacława Garbacza dyplom z gratulacjami. W tym miejscu należy podkreślić, że to właśnie Pan Wacław Garbacz jest niezmiennie od 11 lat Przewodniczącym Koła Emerytów Nr 4. Wieloletnim członkom Koła oraz 80-latkom plus zostały wręczone dyplomy uznania i słodkie upominki.
Po części oficjalnej wystąpił zespół „Pod czwórką”, przedstawiając program przygotowany przez Panią Irenę Motylińską.
Uczestnicy tej pięknej uroczystości byli wdzięczni za zaproszenie i zachwyceni doskonałą organizacją imprezy.
Oto kilka zdjęć z tego spotkania.