Konkurs plastyczny

Podsumowanie konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży o tematyce dotyczącej

bezpośrednio mieszkańców naszej dzielnicy Targówek odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu przy ul. Kondratowicza.
Organizatorzy konkursu pn.”100 lat Targówka w sporcie i rekreacji, w architekturze i krajobrazie, w życiu mieszkańców”
Urząd Dzielnicy Targówek i Spółdzielnia Mieszkaniowa “Bródno” wspaniale nagrodzili młodych autorów.
Otrzymaliśmy III miejsce dla Marysi Tomaszuk lat 7 za pracę pt. “Stary i nowy Targówek”
oraz 2 wyróżnienia w kategorii dzieci 9 – 10 lat dla Róży Jeżewskiej lat 9 za pracę “Targówek wczoraj i dziś”,
dla Martynki Kusak lat 9 za pracę “Architektura na Targówku”.