Konkurs plastyczny – „Palma Wielkanocna”

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
 
PALMA WIELKANOCNA” –  PODTRZYMUJEMY POLSKĄ TRADYCJĘ

 1. Organizatorem Konkursu jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bródno” ul. Krasnobrodzka 11, 03-214 Warszawa.
 1. Termin przekazania prac – do 07.04.2022 r.
 1. Termin podania wyników konkursu – 14.04.2022 r.
 1. Konkurs adresowany jest do Mieszkańców – członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno” w następujących kategoriach wiekowych: –  Kat. I    –   5 – 6 lat,
  –  Kat. II   –   7 – 9 lat,
  –  Kat. III  –  10 – 12 lat,    
  –  Kat. IV  –  13 – 15 lat,                
  –  Kat. V   –  16 – 19 lat.

(Uczestnicy, którzy nie są Członkami SM „Bródno” a złożą pracę na konkurs, otrzymają dyplom z podziękowaniem za udział)

 1. Przedmiot konkursu       
  Przedmiotem konkursu jest wykonanie tradycyjnej przestrzennej palmy wielkanocnej
  z wykorzystaniem:
  • ogólnie dostępnych materiałów (roślinność, materiały plastyczne),
  • tradycyjnych form zdobniczych.
 2. Zasady i sposób zgłaszania prac konkursowych

Do palmy oznaczonej godłem należy dołączyć kartę zgłoszeniową z danymi uczestnika konkursu, oraz podpisane Oświadczenie – zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Prace należy dostarczyć do Spółdzielczego Domu Kultury „Jowisz”, ul. Chodecka 4
w Warszawie, do dnia 07.04.2022 r. codziennie w godzinach 8.00-16.00, ponadto
w poniedziałek 8.00-18.00, wtorek 8.00-19.00.

 1. Oceny zgłoszonych prac dokona specjalnie powołana przez Organizatora Komisja konkursowa w dniu 12.04.2022 r. Decyzja Komisji konkursowej jest ostateczna.
 2. Cel konkursu:
  • wzbogacanie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w polskiej tradycji;
  • kultywowanie tradycji świętowania Niedzieli Palmowej i Wielkanocy;
 3. Komisja będzie brała pod uwagę następujące kryteria:
  • ogólne wrażenie estetyczne,
  • różnorodność,
  • pomysłowość,
  • estetykę.
 4.  Wyniki konkursu podane zostaną w gazecie „Nasze Bródno”, jednocześnie podane zostanie na stronie internetowej SM „Bródno”, oraz na portalach internetowych Spółdzielczych Domów Kultury SM „Bródno”.
 5.  Wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się w Spółdzielczym Domu Kultury „Jowisz” przy ul. Chodeckiej 4, po uprzednim umówieniu się telefonicznie.
 6. Nagrody w konkursie dla każdej kategorii wiekowej:
  I miejsce – bon upominkowy w wysokości 300 zł,
  II miejsce – bon upominkowy w wysokości 200 zł,
  III miejsce – bon upominkowy w wysokości 100 zł.

Komisja zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości nagród oraz do przyznania ewentualnych nagród dodatkowych. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplom z podziękowaniem.