Kilka ujęć z Zabawy Karnawałowej w OK “Lira”

Kilka ujęć z Zabawy Karnawałowej w OK “Lira”! Ależ było gorąco