Wakacyjny Koncert Muzyczny

Wakacyjny Koncert Muzyczny 20.06.2018

Koncerty w wykonaniu uczestników zajęć muzycznych, prowadzonych przez Pana Ryszarda Marksa – “Pozaszkolne formy edukacji artystycznej” – w Klubie „Junona” zawsze przyciągają wielu słuchaczy.

Koncerty to forma obcowania z muzyką klasyczną. Nasze spotkania przybliżają dzieciom świat dźwięków, prezentują bogaty repertuar a młodym wykonawcom – umożliwiają przedstawienie swoich umiejętności przed szerokim audytorium. Wykonywane utwory muzyczne –cierpliwie i żmudnie ćwiczone na zajęciach a także zapewne i w domu, wspaniale przemawiają do wyobraźni, słuchu i odczuć zgromadzonej widowni.
Można wymieniać wielu kompozytorów, których utwory dane nam było usłyszeć – F. Chopin, W. A. Mozart, L. van Beethoven, G. Rossini, J. S. Bach – polonezy, walce, sonatiny, serenady – to nasz mały muzyczny świat.

Oto kilka zdjęć z Koncertu.