Wrześniowe wydarzenia w Klubie Seniora „Relaks”

Inauguracja spotkań w Klubie „Relaks” – wrzesień 2022.

Próby i przygotowania Zespołu „Retro” do występów podczas Powakacyjnego spotkania dla osób z niepełnosprawnością /23.09/.

Udział naszych klubowiczów /12 osób/ w IV Warszawskiej Olimpiadzie Seniorów /24.09/.

Dyplomy uzyskane za aktywny udział Seniorów z Klubu „Relaks”  w IV Warszawskiej Olimpiadzie Seniorów oraz indywidualny za wybraną konkurencję.

Wycieczka do Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego.