Występy Zespołu Seniorów „Retro” w Domu Opieki

Ośrodek Pomocy Połecznej Dzielnicy Targówek M.st. Warszawy
ul. Radzymińska 154

17 kwietnia 2023