XXIII Wystawa i Wernisaż Prac Artystów Amatorów

Regulamin „XXIII Wystawy i Wernisażu Prac Artystów Amatorów”
organizowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Bródno”

Artykuł 1.

Postanowienia Ogólne

 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bródno” („Organizator”), z siedzibą w Warszawie przy ulicy Krasnobrodzkiej 11 ogłasza „XXIII Wystawę i Wernisaż Prac Artystów Amatorów” („Wystawa i Wernisaż”).
 2. Celem Wystawy i Wernisażu jest integracja artystycznego środowiska dorosłych artystów amatorów członków SM Bródno, połączona z wymianą doświadczeń
 3. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Wystawie i Wernisażu.
 4. W Wystawie i Wernisażu mogą brać udział osoby dorosłe – w wieku powyżej 18 lat, („Uczestnik”) członkowie SM Bródno.
 5. Prace należy składać w Spółdzielczym Klubie „Junona” przy ul. Bazyliańskiej 1, w terminie od 14 do 22 maja 2024 r. w godzinach 13.00 – 18.00 wraz z kartą zgłoszenia.
 6. Organizator przygotuje również Wystawę i Wernisaż tradycyjnie w Klubie „Junona” w dniu

20 czerwca 2024 r. /czwartek/ o godz. 18.00. Wystawa w klubie czynna będzie

do 28 czerwca 2024 r.

 1. Regulamin i karty zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej www.smbrodno.pl

Artykuł 2.

Zasady Wystawy i Wernisażu

 1. Na Wystawę i Wernisaż przyjmowane są prace o dowolnej tematyce wykonane różnymi technikami, takimi jak: malarstwo olejne, pastele, akwarele, malarstwo na szkle, prace graficzne, rzeźba, wyszywanki, haft, wycinanki i inne (bez fotografii).
 2. Na Wystawę i Wernisaż przyjmowane są prace przygotowane do ekspozycji (oprawione) i niewystawiane na poprzednich Wystawach i Wernisażach organizowanych w klubie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo wyboru zgłoszonych na wystawę prac.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo dalszego nieodpłatnego wykorzystania dokumentacji zdjęciowej prac, zgłoszonych na Wystawę i Wernisaż w formie prezentacji na stronie internetowej organizatora oraz w materiałach o charakterze informacyjno – reklamowo – promocyjnym w mediach oraz na stronie internetowej organizatora w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie.
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do utrwalania i wykorzystania wizerunku uczestników w materiałach o charakterze informacyjno – reklamowo – promocyjnym w mediach oraz na stronie internetowej organizatora w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie.
 6. Każdy z uczestników wystawy otrzyma dyplom uczestnictwa oraz materiały plastyczne.
 7. Szczegółowe informacje można uzyskać w Zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej Bródno

pod nr telefonu 504-387-739 w godz. 10-15 i w Spółdzielczym Klubie „Junona”

pod numerem telefonu 22/ 811 99 56 w dniach 14 – 22.05.2024 r. w godz. 13.00 – 18.00.

Artykuł 3.

Postanowienia Końcowe

 1. Regulamin i karty zgłoszeń dostępne są na stronie internetowej www.smbrodno.pl
 2. Zagadnienia nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bródno”.